Persondatapolitik

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Tak, for dit besøg på vores hjemmeside.

Det er vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv i forbindelse med, at du har valgt at handle med os.

Udover at være din leverandør er det vores vigtigste mål at behandle dine persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg ved at handle med os.

Vi har høje etiske standarder og har fastsat strenge interne procedurer, der sikrer, at vi behandler dine persondata på bedst mulige måde.

I vores persondataforordning kan du læse vilkårene for behandlingen af dine persondata og de rettigheder, du har i forbindelse med din kontakt med os.

Har du spørgsmål eller kommentarer til vores persondataforordning – eller vil du gerne i kontakt med os, er du velkommen til at kontakte os.

 

Hvilke produkter levere vi?

Vores virksomhed leverer belysningsartikler herunder lyskilder, armatur, spot, LED bånd og batterier.

Til brug herfor indsamler vi en række data om dit firma.

 

Hvad er persondata?

Persondata kan være mange ting.

Det kan være navn, firmanavn, adresse, telefonnummer eller mailadresse.

Persondata er alle former for information, som kan bruges til at identificere en person/firma. Det er derfor ikke kun den enkelte oplysning, der afgør om noget kan kaldes persondata.

Hvis flere persondata tilsammen ikke kan identificer en person/firma, men tilsammen kan, har de karakter af persondata.

 

Vi indsamler persondata på flere måder

Når du bruger vores hjemmeside.

Når du forespørger om et tilbud

Når du køber vores produkter offline eller online

Når du er i kontakt med vores kundeservice/ud kørende sælger

Når du beder os om at oprette et login på vores hjemmeside

Når du selv giver os persondataene

Når du afgiver informationer til tredjeparter eller på internettet, som vi også har adgang til

Når vi køber tjenester og data fra andre virksomheder

 

Vi bruger dine persondata på flere måder

At vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål.

At vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

At vi løbende kontrollerer og opdaterer dine persondata

At vi videregiver dine persondata i visse tilfælde, f.eks. ved booking af fragt, ved brug af ekstern elektriker og ved inkasso.

 

 

Hvis der er nødvendigt

Vi samarbejder med databehandler, fx Microsoft (Outlook 365), ERP Gruppen, Madsen Consult og Raketfart.

Til dem viderebringer vi de nødvendige persondata således at vi samlet set kan styre vores korrespondance og brugen af vores hjemmeside.

 

Du har mange rettigheder

I dette afsnit kan du læse, at du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata, blandt andet:

Ret til at få forkerte persondata rettet

Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi

Ret til at få slettet dine persondata

Ret til at undgå profilering

Ret til at klage over vores behandling af dine persondata

 

Klage

Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at dine persondata behandles betryggende og at dine rettigheder beskyttes optimalt og vi gennemgår regelmæssigt vores procedurer og håndteringen af persondata.

Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. mail til kj@duralys.dk

Hvis du forsat mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via:

Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K,

Telefon: 33193200

www.datatilsynet.dk

 

Hvordan opbevarer vi dine persondata?

Vi er forpligtet til at beskytte dine persondata. Både fordi det følger af lovgivningen, men også fordi vores egne interne, etiske regler kræver, at vi passer godt på dine persondata.

Vi benytter relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ikke skades uautoriseret adgang til de persondata, vi opbevarer, Formålet hermed er at sikre, at persondataene ikke anvendes, ødelægges, ændres offentliggøres eller på anden måde misbruges.

 

Kontaktoplysninger

Vores virksomhed Duralys A/S er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen:

 

Duralys A/S

Gejlhavegård 5

6000 Kolding

Cvr. Nr. 26299063

Mail: dura@duralys.dk

Website: www.duralys.dk